Obszary działalności

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Obsługa prawna firm

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw, zarówno w zakresie bieżącej działalności, jak i planowanych inwestycji.

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Prawo nowych technologii

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i jego know-how. 

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Odszkodowania

Kancelaria oferuje pomoc prawną dotyczącą roszczeń związanych z błędami medycznymi, zarówno z perspektywy pacjenta, jak i podmiotu leczniczego, bądź lekarza.

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Prawo karne

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń.

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Prawo rodzinne
i spadkowe

Kancelaria reprezentuje klientów m.in. w sprawach rozwodowych, unieważnienia małżeństwa, ustanowienia rozdzielności majątkowej…

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Upadłość
i restrukturyzacja

Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w szczególności zajmuje się sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości…

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej, jak i na etapie postępowania sądowoadministracyjnego…
Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie windykacji należności, sporządzamy projekty umów z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego…