Obsługa prawna firm

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań
Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw, zarówno w zakresie bieżącej działalności, jak i planowanych inwestycji. Kancelaria pomaga w zakładaniu spółek prawa handlowego, przygotowuje umowy spółek, statuty, regulaminy. W celu jak najlepszego zabezpieczenia interesu klienta przygotowujemy projekty umów zawieranych z kontrahentami, bierzemy udział w negocjacjach, opiniujemy już zawarte kontrakty. Kancelaria oferuje również zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie odzyskiwania należności klienta, od etapu przedsądowego, przez sądowy, aż po etap postępowania egzekucyjnego.