Prawo administracyjne

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań
Kancelaria reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej, jak i na etapie postępowania sądowoadministracyjnego, czyli przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA. Kancelaria przygotowuje m.in. odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia wydane przez organy administracji, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA. W zakres specjalizacji Kancelarii wchodzą m.in. kwestie związane z odszkodowaniem za wywłaszczone nieruchomości, sprawy zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, postępowania wywłaszczeniowe i dotyczące ograniczania prawa własności nieruchomości, np. w związku z budową, bądź przebudową linii elektroenergetycznych