Prawo cywilne

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie windykacji należności, sporządzamy projekty umów z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, opiniujemy zawarte już umowy, reprezentujemy w postępowaniach sądowych. W ramach specjalizacji świadczymy pomoc m.in. w sprawach sprzedaży ruchomości oraz nieruchomości, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, a także wielu innych.