Prawo karne

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń, zapewniamy obsługę prawną zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonego. Oferujemy pomoc na każdym etapie sprawy, od postępowania przygotowawczego aż po postępowanie wykonawcze po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia w sprawie. Oferujemy pomoc m.in. w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu bądź środka odurzającego, a także wielu innych