Prawo nowych technologii

Kancelaria Radcy Prawnego- Radca Mariola Górawska -Poznań

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i jego know-how. Kancelaria sporządza projekty umów przenoszących prawa własności intelektualnej oraz inne projekty z zakresu umów IT. W ramach specjalizacji oferujemy pomoc prawną we wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej w w Internecie. Kancelaria oferuje pomoc w zakresie regulacji prawnych związanych ze Sztuczną Inteligencją-AI, technologią blockchain, a także wielu innych.