O Kancelarii

Radca prawny Mariola Górawska ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pt.”Umowa franchisingu” na ocenę bardzo dobrą, pobierała stypendium rektora dla najlepszych studentów. Po uzyskaniu drugiego wyniku spośród ponad 400 osób ubiegających się o przyjęcie na aplikację radcowską w Poznaniu, odbyła w latach 2017-2019 aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2020 r. po zdaniu egzaminu radcowskiego z jednym z najlepszych wyników w Poznaniu, uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Radca prawny Mariola Górawska zdobywała swoje doświadczenie współpracując z radcami prawnymi, adwokatami, doradcami restrukturyzacyjnymi i doradcami podatkowymi działającymi w renomowanych poznańskich kancelariach. Praca w administracji publicznej pozwoliła radcy prawnemu Marioli Górawskiej poszerzyć kompetencje z zakresu prawa administracyjnego. Wielokrotnie brała udział w rozprawach sądowych, czynnościach przed organami administracji, czy też w czynnościach przed prokuratorem.

Szeroki zakres swojej specjalizacji zawdzięcza wszechstronnym zainteresowaniom i ciągłej potrzebie rozwoju zawodowego.

Aktualnie radca prawny Mariola Górawska odbywa studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Kancelaria Radcy Prawnego została założona przez radcę prawnego Mariolę Górawską w celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej zarówno dla klienta indywidualnego, jak i klienta biznesowego. W zakres działalności Kancelarii wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów, pism, aktów prawnych, a także reprezentacja klientów przed organami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Radca prawny Mariola Górawska świadczy pomoc prawną w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.